Εγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022

Όσοι ενδιαφέρονται για εγγραφή του παιδιού τους στο 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο (ενταγμένο στο ΑΠΘ) παρακαλούνται να προβούν στην εγγραφή του παιδιού αρχικά στο νηπιαγωγείο της περιοχής όπου ανήκει.

Μόλις εκδοθεί η εγκύκλιος για εισαγωγή στα Πειραματικά σχολείο, τότε θα γίνει ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή στην κλήρωση.

Αν το παιδί κληρωθεί, τότε μπορούν οι κηδεμόνες να επιλέξουν αν θα αποδεχθούν ή όχι τη θέση.

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022

Σύγχρονης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στο 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο κατά την διάρκεια του 2ου περιορισμού κατ’ οίκον (lockdown) Νοέμβριος 2020

Η διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων ξεκινάει στην σχολική μονάδα του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου κατόπιν δηλώσεως ύπαρξης κρούσματος και συγχρόνως με την κρατική εντολή.

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Για την οργάνωσή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης άμεσα δημιουργούνται οι ψηφιακές τάξεις του διδακτικού προσωπικού, η έκδοση ωρολογίου προγράμματος και οι απαραίτητες διαδικτυακές συναντήσεις για προγραμματισμό του συλλόγου διδασκόντων.

Ο συνολικός σχεδιασμός ενστερνίζεται αφενός το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης παιδιών – γονέων (syneducation) (Mylonakou & Kekes, 2007· Μylonakou–Keke, 2017) και αφετέρου τη φιλοσοφία των προγραμμάτων των προσχολικών κέντρων του Ρέτζιο Εμίλια στην Ιταλία, που στηρίζεται στο τρίπτυχο γονέα- εκπαιδευτικού- μαθητή (Bredekamp, 1993) όπου το μωσαϊκό αυτών, ενστερνίζεται ένα κοινό υπόβαθρο γνώσεων αξιών και δεξιοτήτων (Dahlberg & Moss, 2005).

Β. ΣΤΟΧΟΙ

1. Διατήρηση της επαφής των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της προσαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος σε σύγχρονες συνθήκες καθώς και η εφαρμογή που αφορά στα εργαστήρια δεξιοτήτων.

2. Επικοινωνία εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, παιδιών και γονέων μεταξύ τους.

3. Εμπλοκή των γονέων στα πλαίσια της παιδαγωγικής πράξης (syneducation) (Mylonakou & Kekes, 2007· Μylonakou–Keke, 2017).

4. Έμμεση παιδαγωγικά εμπλοκή των γονέων, κατά την εκπαιδευτική πράξη με τρόπο τέτοιο ώστε οι προτεινόμενες δραστηριότητες να έχουν προεκτάσεις στην καθημερινότητα τους και να αποτελούν δείκτη για νέες δημιουργικές δράσεις μεταξύ τους αλλά και κίνητρο για αυτούς για συμμετοχική διάθεση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Bredekamp, 1993).

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες:

  • Καθημερινή σύγχρονη διδασκαλία με αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας ομάδων της πλατφόρμας (Breakout sessions) για συγκεκριμένο χρόνο. Η συγκεκριμένη πρακτική παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου με τον διαμοιρασμό των παιδιών και γονέων τους σε υποδωμάτια. Μέσα στις ομάδες δημιουργούνται κλειστές επικοινωνιακές συνθήκες παιδιών και γονέων και διευκολύνεται η ανάθεση ομαδικών εργασιών στα παιδιά με ταυτόχρονη υποστήριξη ενός ενήλικα (Vygotsky, 1980). Επιλέγονται δημιουργικές δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχικότητα με καθημερινά υλικά που βρίσκονται στο σπίτι.
  • Ανάθεση/κατάθεση εργασιών και ερωτηματολογίων ασύγχρονα στην πλατφόρμα Google Classroom σε συγκεκριμένα δομημένα μαθήματα.
  • Επικοινωνία με γονείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Κυλιόμενη ευθύνη ανάληψης του εκπαιδευτικού προγράμματος από τις εκπαιδευτικούς και σύγχρονη παρουσία τους σε ζεύγη ανά τμήμα καθημερινά.
  • Συνεργασία διδακτικού προσωπικού στη διενέργεια του προγραμματισμού του εκπ/κού προγράμματος.

Bredekamp, S. (1993). Reflections on Reggio Emilia, Young Children, 49(1), 13-17. Ανακτήθηκε 3 Νοεμβρίου, 2020, από https://www.jstor.org/stable/42725535

Dahlberg, G. & Moss, P. (2005). Ethics and Politics in Early Childhood Education. London: Routledgefalmer.

Mylonakou, I., & Kekes, I. (2007). School, Family and the Community in cooperation: The model of Syneducation. International Journal about Parents in Education, 1, 73-82.

Μylonakou–Keke, I. (2017). Relationships between School, Family and Community with a social pedagogical focus: Commencing the research with teachers. Education Sciences, 2, 84-113.

Vygotsky, L. S. (1980). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard university press.

 IMG_20201124_202209

IMG-9580d8ac5ea2c449b28f8c81cb5d46fe-V

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύγχρονης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στο 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο κατά την διάρκεια του 2ου περιορισμού κατ’ οίκον (lockdown) Νοέμβριος 2020

Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις θέσεις επί θητεία

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον αναμορφωμένο Πίνακα κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών μετά τη διεκπεραίωση των ενστάσεων των αιτήσεων για τις κενές θέσεις επί θητεία στο 2ο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ΑΠΘ

Αναμορφωμένος_Πίνακας_Κατάταξης_2ο και 3ο Πειραματικά Νηπιαγωγεία

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις θέσεις επί θητεία

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για τις κενές θέσεις επί θητεία

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον επικυρωμένο προσωρινό Πίνακα κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις κενές θέσεις επί θητεία στο 2ο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο

_export_bathmologia_2o Peiramatiko_Nhpiagogeio_AUTH

Από την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 στις 15:00 οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης.

Οι ενστάσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση email του 2ου Ολοήμερου Πειραματικού Νηπιαγωγείου ΑΠΘ

mail@2nip-peir-thess.thess.sch.gr

Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από το ΕΠ.Ε.Σ. και ο αναμορφωμένος πίνακας θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Σχολείου, της ΠΔΕ και της Ε.Ε.Π.Π.Σ. την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 στις 12:00.

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσωρινός πίνακας κατάταξης για τις κενές θέσεις επί θητεία

Κατάσταση επιτυχόντων της κλήρωσης 2020-21

Ακολουθεί η κατάσταση των κωδικών των επιτυχόντων της κλήρωσης για το σχολικό έτος 2020-21.

Θα σταλεί email οδηγιών σε όλους τους επιτυχόντες.

Κατάλογος κληρωθέντων 2020-21

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κατάσταση επιτυχόντων της κλήρωσης 2020-21

Απευθείας μετάδοση της κλήρωσης

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν στις 11.00 την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση στον ακόλουθο σύνδεσμο

Κλήρωση

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας μετάδοση της κλήρωσης

H κλήρωση-αναλυτικά η διαδικασία που θα μεταδοθεί απευθείας μέσω Youtube

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία της αυριανής κλήρωσης για την εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία

https://www.minedu.gov.gr/rss/45500-24-06-20-ayrio-pempti-25-6-2020-i-klirosi-gia-tin-eisagogi-sta-peiramatika-sxoleia-analytika-i-diadikasia-pou-tha-metadothei-apeftheias-meso-youtube-2

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο H κλήρωση-αναλυτικά η διαδικασία που θα μεταδοθεί απευθείας μέσω Youtube

Οριστικός Πίνακας Κωδικών Αιτήσεων Εγγραφής 2020-21

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ο Οριστικός Πίνακας με τους κωδικούς των αιτήσεων εγγραφής για τη σχολική χρονιά 2020-21

Οριστικός Πίνακας Κωδικών 2020-21

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οριστικός Πίνακας Κωδικών Αιτήσεων Εγγραφής 2020-21

Προσωρινός Πίνακας Κωδικών Αιτήσεων Εγγραφής 2020-21

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ο Προσωρινός Πίνακας με τους κωδικούς των αιτήσεων εγγραφής για τη σχολική χρονιά 2020-21 έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που γονέας θέλει να διορθώσει κάποιο στοιχείο στην αίτησή του ή να την αποσύρει ας επικοινωνήσει

με email στο 2expmodkindsch@gmail.com ή τηλεφωνικώς στο 2310346217.

Προσωρινός Πίνακας κωδικών αιτήσεων για εγγραφή στο 2ο ΠΝ_ΑΠΘ

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσωρινός Πίνακας Κωδικών Αιτήσεων Εγγραφής 2020-21

Συχνές ερωτήσεις για τις εγγραφές 2020-21

Μετά από πολλές ερωτήσεις που δεχόμαστε από γονείς καταγράφονται κάποιες απαντήσεις σε συχνές απορίες:

  • To 2ο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ΑΠΘ βρίσκεται στο Πανόραμα και συστεγάζεται με το 3ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ΑΠΘ.
  • Λειτουργούν δύο (2) Υποχρεωτικά Πρωινά Τμήματα και υπάρχουν δύο (2) Προαιρετικά Ολοήμερα Τμήματα
  • Δεν υπάρχει μεταφορά μαθητών καθώς στα Πειραματικά Σχολεία η μεταφορά αποτελεί ευθύνη των γονέων
  • Από τη φετινή σχολική χρονιά υπάρχει σύνδεση με το 1ο 12/θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, ΑΠΘ
  • Για τη σχολική χρονιά 2020-21 οι κενές θέσεις φοίτησης προνηπίων και νηπίων είναι 31.

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συχνές ερωτήσεις για τις εγγραφές 2020-21