Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Το Φ.Ε.Κ. για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 ακολουθεί

ΦΕΚ B 1367 2017

Οι αιτήσεις θα γίνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

από την 28η Απριλίου 2017 μέχρι και την 19η Μαΐου 2017

στην ακόλουθη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΠΠΣ,

που θα ενεργοποιηθεί στις 28 Απριλίου :

https://www.iep.edu.gr/pps

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων που ορίζεται από τους ίδιους.

Η ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης θα ανακοινωθεί μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία της.

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι

δεν υπάρχει μεταφορά με σχολικό λεωφορείο.

Οι ίδιοι αναλαμβάνουν τη μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο μας.

Posted in Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά

Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών για το σχολ. έτος 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχ. έτος 2017 – 2018 θα γίνει από

28 Απριλίου έως 19 Μαΐου 2017.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης σε Φ.Ε.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

http://depps.minedu.gov.gr/

Posted in Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά

Ομιλία

unnamed

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017  και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ

ομιλία

του κ. Αθανάσιου Γρηγοριάδη Επικ. Καθηγητή Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΑΠΘ

και προέδρου ΕΠΕΣ του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ

με τίτλο:

Διαχείριση συμπεριφοράς και νέες τεχνολογίες στο οικιακό περιβάλλον

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους τους ενδιαφερομένους γονείς και κηδεμόνες

Posted in Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά

Αγιασμός για το σχολικό έτος 2016-17

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός  και η Α΄ Ενημερωτική συνάντηση

για το 2ο Ολοήμερο Πειραμ. Νηπιαγωγείο, ΑΠΘ θα πραγματοποιηθούν

τη Δευτέρα 12-9-2016, στις 9.00 στο χώρο του σχολείου.

 Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). (Θα δοθεί στους γονείς και κηδεμόνες την ημέρα του Αγιασμού).

δ. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.(Συμπληρώνεται από τους γονείς και κηδεμόνες την ημέρα του Αγιασμού).

Καλή Σχολική Χρονιά!!!

Posted in Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά

Εγγραφές στο 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ΑΠΘ για το έτος 2016-17

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι η κλήρωση των νηπιών και προνηπίων (όχι των επιλαχόντων) αποτελεί αυτομάτως εγγραφή στο Νηπιαγωγείο μας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα προσκομίσετε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μετά από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.

Για την καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως στις διευθύνσεις email του σχολείου για την αποδοχή της εγγραφής του παιδιού σας.

Posted in Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά

Κατάσταση επιτυχόντων κλήρωσης 2016-17

Στον παρακάτω πίνακα είναι καταγεγραμμένα τα ονόματα των παιδιών που κληρώθηκαν για τα δύο τμήματα (Κλασικό και Ολοήμερο)

του 2ου 2/θεσιου Ολοήμερου Πειραματικού Νηπιαγωγείου (ΑΠΘ).

ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ 2016-17

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των κληρωθέντων νηπίων και προνηπίων να αποστείλουν e-mail επιβεβαίωσης αποδοχής της εγγραφής του παιδιού τους,

στις εξής διευθύνσεις:

2ndclasmodexpkind@gmail.com (Κλασικό τμήμα)

και

2expmodkindsch@gmail.com (Ολοήμερο τμήμα)

 

 

Posted in Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά

Ανακοίνωση κλήρωσης Νηπιαγωγείου

Η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών θα διεξαχθεί στον χώρο του Νηπιαγωγείου, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016, ώρα 11:00.

Posted in Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά

Κατάσταση υποψηφίων μαθητών για την κλήρωση και εισαγωγή μαθητών/τριών για το σχολ. έτος 2016-17

Κατάσταση-ονομάτων ολοήμερου τμήματος-2016

Κατάσταση ονομάτων κλασικού τμήματος 2016

Posted in Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά

Σύνδεσμος για ηλεκτρονική αίτηση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για τις αιτήσεις των μαθητών και μαθητριών για την εισαγωγή τους στα Πειραματικά σχολεία έχει ανοίξει και λειτουργεί στον σύνδεσμο:

https://www.iep.edu.gr/pps/

Τα βήματα που θα ακολουθήσετε είναι: ΑΙΤΗΣΗ–>Συνέχεια με την αίτηση–>συμπληρώνετε και πατάτε ΥΠΟΒΟΛΗ

Posted in Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά

Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016−2017

«Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των νηπίων στο νηπιαγωγείο οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Νηπιαγωγείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των νηπίων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των νηπίων στην ειδική κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των νηπίων που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.»

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη διαδικασία σε νεότερη ανακοίνωση που θα ακολουθήσει.

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ όπου έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση.

http://depps.minedu.gov.gr/?p=3618

Posted in Ανακοινώσεις | Σχόλια κλειστά