Όμιλοι 2021-22

  • Δημιουργικής νηπιο-γραφής (Ειρήνη Λαρδούτσου)
  • Κινητικής αγωγής και αφήγησης (Σοφία Χατζηγεωργιάδου) (Τμήμα 2)
  • Διαδραστικές ιστορίες (Ευαγγελία Οικονόμου) (Τμήμα 1)