Ομιλοι 2017-18

Για τη Σχολική χρονιά 2017-2018

Λειτουργούν οι εξής Όμιλοι:

  • Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας με υπεύθυνη νηπιαγωγό τη Βασιλική Αλεξίου
  • Όμιλος Κινητικής και Ρυθμικής Αγωγής υπεύθυνη νηπιαγωγό τη Σοφία Χατζηγεωργιάδου
  • Όμιλος Μουσικής με υπεύθυνη νηπιαγωγό τη Δέσποινα Καλανταρίδου
  • Όμιλος Νέων Τεχνολογιών με υπεύθυνη νηπιαγωγό την Ιωάννα Καραγιώργου