Όμιλοι Αριστείας και Καινοτομίας

Εδώ αναφέρονται οι Όμιλοι που διοργανώνονται κάθε σχολικό έτος στο νηπιαγωγείο μας