Σύνδεση με 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τον Νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ Α) “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις” (Άρθρο 13 §5) το 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο συνδέεται με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Οι απόφοιτοι/ες του νηπιαγωγείου μας εγγράφονται αυτοδίκαια στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Δείτε το ΦΕΚ στον σύνδεσμο https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/nomos_yp_arithm._46922020.pdf