Εκπαιδευτικό προσωπικό

Πρωινό πρόγραμμα:

 Ειρήνη Λαρδούτσου (τμήμα 1)

Δήμητρα Ζάπρη (τμήμα 2) 

Απογευματινό πρόγραμμα:

Σοφία Χατζηγεωργιάδου (τμήμα 2)

Ειδική Παιδαγωγός

Ευαγγελία Οικονόμου