Εκπαιδευτικό προσωπικό

Πρωινό πρόγραμμα:

 Βασιλική Αλεξίου (τμήμα 1)

Σοφία Χατζηγεωργιάδου (τμήμα 2) – Προϊσταμένη 

Απογευματινό πρόγραμμα:

Ειρήνη Λαρδούτσου (τμήμα 1)

Δήμητρα Ζάπρη (τμήμα 2)

Ειδική Παιδαγωγός

Χρηστίνα Μποτέλη

Σχολικός Ψυχολόγος (από 12/2020)

Ελευθέριος Κομπατσιάρης