Εκπαιδευτικό προσωπικό

Σχολικό έτος 2021-2022

Πρωινό πρόγραμμα:

  •  Ειρήνη Λαρδούτσου (τμήμα 1)
  • Δήμητρα Ζάπρη (τμήμα 2- έως 9 Φεβρουαρίου 2022) 
  • Αναστασία Τερζίδου (τμήμα 2- έως 17 Ιανουαρίου 2022)
  • Κυριακή Παπαηλίου (τμήμα 2- από 17 Ιανουαρίου 2022)

Απογευματινό πρόγραμμα:

  • Ευαγγελία Οικονόμου (τμήμα 1)
  • Σοφία Χατζηγεωργιάδου (τμήμα 2- Προισταμένη)

Αφροδίτη Μαλισιόβα καθηγήτρια Αγγλικής