Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του νηπιαγωγείου μας έχει εγκριθεί από τη Σχολικό Συμβούλιο, την αρμόδια Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και τον Διευθυντή Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.