Σχέδιο Δράσης Σχολείου για την Εσωτερική Αξιολόγηση Εργαστήρια Γονέων 2021-2022

1ο Εργαστήριο Γονέων: “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Χρήση Συσκευών Αφής από Μικρά Παιδιά”

Μια πρώτη ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε θέματα ασφαλούς πλοήγησης και χρήσης των συσκευών στα πλαίσια της οικογένειας!

2ο Εργαστήριο Γονέων:  “Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων από γονείς και παιδιά- ψηφιακή αφήγηση”

Σε συνέχεια του 1ου εργαστηρίου μια πρόταση αξιοποίησης ανοιχτών λογισμικών από γονείς με τα παιδιά τους με στόχο την ανάπτυξη γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

3ο Εργαστήριο Γονέων: “Πασχαλινό Εργαστήρι”

Το θέμα του εργαστηρίου είναι: “Πασχαλινές δραστηριότητες”, μια είναι ευκαιρία να ανταλλάξουμε ιδέες και να κατασκευάσουμε Πασχαλινές δημιουργίες.

4ο και 5ο Εργαστήριο Γονέων: “Δημιουργικής Γραφής”

Το αντικείμενο τους αφορά δημιουργικές πρακτικές και τεχνικές παραγωγής λόγου, που θα διευκολύνουν την επικοινωνία, έκφραση και αλληλεπίδραση με τα παιδιά σας.