Ενδοσχολική Επιμόρφωση

Για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν Επιμορφωτικά Σεμινάρια (τριών ωρών έκαστο) σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, 1ο ΚΕΔΑΣΥ Αν. Θεσσαλονίκης και Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ.

Αφίσα 5ης Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης