Παιδιά με αναπηρία, ορατά σε όλα τα σχολεία! Actionaid 2016

Η συζήτηση με τα παιδιά ξεκίνησε μετά από παρατήρηση του υλικού που μας στάλθηκε από την οργάνωση Αctionaid. Πληροφορήσαμε τα παιδιά για τη δράση της οργάνωσης, καθώς και για την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση. Εξηγήσαμε στα παιδιά ότι συμμετέχουν σε μια παγκόσμια εκστρατεία και την ίδια εβδομάδα ενημερώνονται μαθητές σε όλον τον κόσμο για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση. 

  • Διερευνήσαμε τη θεματική. Όλη τη χρονιά ασχολούμαστε με τις εκφάνσεις της διαφορετικότητας και η προσέγγιση της αναπηρίας δεν ήταν πρωτόγνωρη στα παιδιά.
  • Συζητήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με κινητικές αναπηρίες και οι τυφλοί στην καθημερινότητα τους.
  • Εφόσον ανιχνεύσαμε τις γνώσεις των παιδιών για το θέμα, παρακολουθήσαμε στον διαδραστικό πίνακα 3 video.

Το ένα αφορούσε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία κινητικά ανάπηρη κατά τη μετακίνησή της στην πόλη.

Tο δεύτερο παρουσίαζε την προσπάθεια ενός τυφλού νηπίου να μετακινηθεί με χρήση μπαστουνιού.

Tο τρίτο παρουσίαζε ένα πείραμα που κατέγραφε την βοήθεια που παρείχαν άνθρωποι στο δρόμο σε «τυφλό πεζό» που προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο σε μια πόλη της Ινδίας.

  • Μετά από συζήτηση για το αν οι τυφλοί μπορούν να διαβάσουν ή όχι, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη γραφή Braille. Έφεραν συσκευασίες φαρμάκων που είχαν επάνω γραφή Braille.
  • Επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα του «Μικρού Αναγνώστη» όπου υπάρχει αναρτημένη η ιστορία του αλφάβητου Braille και παιχνίδια με αυτό. Στο πρώτο τα παιδιά με τη βοήθεια ποντικιού έγραφαν το όνομά τους. Στο δεύτερο παιχνίδι προσπαθούσαν να διαβάσουν μια φράση.

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-braille-drastiriotites.asp

3 1 2 46004a01-926b-488c-91e3-d16b1cec3a7c

  • Μιμήθηκαν τη γραφή Braille και κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους σχετικά με τη γραφή σε φύλλο εργασίας.
  • Συζήτησαν για τις απαιτήσεις που έχει ένα σχολείο ώστε να είναι φιλόξενο σε παιδιά με αναπηρίες κινητικές ή τύφλωση. Ζωγράφισαν και καταγράψαμε τις προτάσεις τους για αλλαγές στο χώρο του δικού μας σχολείου. Οι βασικότερες ήταν: δημιουργία ράμπας σε είσοδο, σκάλες και αυλή, διαμόρφωση με πλακάκια διαδρόμων για μετακίνηση τυφλών ατόμων.
  • Κάποιες από αυτές τις ζωγραφιές έγιναν πόστερ, το οποίο αποτέλεσε αφενός τη συμμετοχή μας και αφετέρου το κλείσιμο του προγράμματος.

965ea670-fca3-4fd7-a526-c9f0db1d88ef