Ελληνική Εβδομάδα Δράσης για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους 2021

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Εβδομάδας Δράσης για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους 2021 δημιουργήσαμε ένα σχολικό σποτ για τις οικολογικές ρουτίνες που ακολουθούμε στη διαδικασία του πρωινού γεύματος στην τάξη και μια αφίσα της δικής μας “Ειδικής Εταιρείας Βοήθειας Ζώων” με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των ζώων.

Σποτ για “πράσινες” ρουτίνες σχολικού πρωινού

Αφίσα με το όνομα, τον σκοπό και τις προτάσεις της Ειδικής Εταιρείας Βοήθειας Ζώων που επινόησαν τα νήπια