Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο του 2ου και του 3ου ΠΝ (ενταγμένα στο ΑΠΘ) αποτελείται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος

Εύα Παυλίδου Αναπλ. Καθ. ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος

Δρ Ελένη Ζησοπούλου ΣΕΕ

Μέλη

Δρ Σοφία Χατζηγεωργιάδου Διευθ. 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου

Δέσποινα Καλανταρίδου Διευθ. 3ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου

Βασιλική Αλεξίου Εκπαιδευτικός