Κατάσταση επιτυχόντων της κλήρωσης 2022-23

Ακολουθεί η κατάσταση των κωδικών των επιτυχόντων της κλήρωσης για το σχολικό έτος 2022-23.

Παρακαλούνται οι γονείς των κληρωθέντων να αποστείλουν άμεσα Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης εγγραφής στο 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, στη διεύθυνση email 2expmodkindsch@gmail.com

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρουν εκτός από τα στοιχεία του παιδιού τους, τον κωδικό της αίτησής τους και τον εξαψήφιο αριθμό.

This entry was posted in Ανακοινώσεις and tagged , , . Bookmark the permalink.