Ζήσε χωρίς εκφοβισμό

Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση «Live Without Bullying» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας με δύο έργα των μαθητών/τριών μας. Το πρώτο είναι μία κατασκευή που αφορά στην τρισδιάστατη απόδοση της ιστορίας που δημιουργήθηκε ομαδοσυνεργατικά από τα παιδιά με αφόρμηση το βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας “Το χαρούμενο λιβάδι” της Φ. Νικολούδη. Το δεύτερο είναι μία αφίσα που αντανακλά τα μηνύματα των παιδιών για τη δράση.

Δείτε στον σύνδεσμο (1:29′) http://www.webtv.kmaked.eu/

This entry was posted in Ανακοινώσεις and tagged , , . Bookmark the permalink.