Ενημέρωση σχετικά με αιτήσεις εγγραφής για το Σχ. Έτος 2022-23

Οι γονείς μπορούν μέχρι την Παρασκευή 8/4/22 να στείλουν στο σχολείο επιλογής αιτήσεις για διόρθωση πιθανών λαθών (για παράδειγμα έχει δηλωθεί ότι ο μαθητής/τρια ανήκει σε ειδική κατηγορία, χωρίς να αληθεύει) ή ανάκλησης της αίτησής τους για την εισαγωγή στη σχολική μονάδα.

Το αίτημα θα πρέπει να γίνεται εγγράφως με ηλεκτρονική αποστολή και μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία παιδιού και ο κωδικός της αίτησης μαζί με την αίτηση εγγραφής σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση 2expmodkindsch@gmail.com 

This entry was posted in Ανακοινώσεις, Άρθρα and tagged , . Bookmark the permalink.