Αξιοποίηση Breakout Sessions πλατφόρμας WEBEX

Την Πέμπτη 8 Απριλίου στις 18.00 2021 παρουσιάστηκε σε ζωντανή μετάδοση Webinar καλών πρακτικών ψηφιακής μάθησης, η πρακτική της Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που ακολουθείται στο σχολείο μας. Η πρόταση του σχολείου μας επιλέχθηκε ύστερα από ανοιχτή πανελλήνια πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο αντίστοιχο κανάλι You Tube https://youtu.be/LZwwDugzQ-Y