Συμμετοχή σε πρόγραμμα eTwinning Σχ. Έτος 2021-2022

 Το eTwinning πρόγραμμα SANATIN IŞIĞINDA YARINLAR “Tomorrow in the light of art”, έχει ως θέμα τη γνωριμία των παιδιών με τις Εικαστικές Τέχνες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται δραστηριότητες που καλλιεργούν ήπιες δεξιότητες (4Cs – συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης) καθώς και ψηφιακές δεξιότητες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από την Τουρκία, τη Ρουμανία και το Αζερμπαιτζάν.

Η αφίσα του προγράμματος

Ως εκ τούτου το συγκεκριμένο project συνδέθηκε με τη θεματική ενότητα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Β4. Δημιουργώ και Καινοτομώ, ενώ παράλληλα συνδέεται με τα νέα ΠΣ ως εξής:

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και σύνδεση με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Πεντέρη κ.α., 2021)

Βασικές Ικανότητες που αναμένεται να αναπτυχθούνΒασικό Θεματικό πεδίο – Θεματική ενότητα: Δ. Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση-Δ.2.1 Εικαστικές Τέχνες
Γνώσειςτεχνικές έκφρασης και δημιουργικής αναπαράστασης του άμεσου και έμμεσου περιβάλλοντος
Δεξιότητεςπειραματισμός με πρωτότυπα υλικά, φόρμες, εργαλεία και τεχνοτροπίες
καλλιτεχνική δημιουργία, σωματική ενέργεια και δράση για την επίτευξη κοινωνικών αλλαγών
Στάσεις η κινητική και αισθητική εμπειρία ως μαθησιακή ευκαιρία προς έναν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης και στάση ζωής
Εμπλεκόμενα Θεματικά Πεδία – Θεματικές Ενότητες:
Α Θεματικό Πεδίο: Παιδί και Επικοινωνία
Β Θεματικό Πεδίο: Παιδί, Εαυτός και Κοινωνία
Γ’ Θεματικό Πεδίο: Παιδί και  Θετικές Επιστήμες

Πεντέρη, Ε., Χλαπάνα, Ε., Μέλλιου, Κ., Φιλιππίδη, Α., & Μαρινάτου, Θ. (2021). Πρόγραμμα Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου. Στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ” του ΙΕΠ με MIS 5035542

Η διαδικτυακή μας έκθεση https://www.emaze.com/@ALRCCRLFL/sanatin-iiinda-yarinlar

Τα ψηφιακά παιχνίδια που μοιραστήκαμε https://www.thinglink.com/scene/1571774502424018946

Η πίνακες ζωντανεύουν και μας μιλούν

Η ετικέτα ποιότητας της εκπαιδευτικού Σοφίας Χατζηγεωργιάδου για το έργο
Η ετικέτα ποιότητας της εκπαιδευτικού Ευαγγελίας Οικονόμου για το έργο
Η ετικέτα ποιότητας της εκπαιδευτικού Κυριακής Παπαηλίου για το έργο