Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Για το σχολικό έτος 2020-21 το σχολείο μας συμμετέχει στην πιλοτική δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως φορέα υλοποίησης, με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» για την ένταξη νέων θεματικών στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου ιδίως να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων της ζωής (δεξιότητες του 21ου αιώνα). Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εργαστηρίων αξιοποιούνται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας σε όλους τους τύπους Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας.
Παράλληλα με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, η λογική του πιλοτικού προγράμματος εξυπηρετεί και έναν άλλο διττό σκοπό:

– την ενίσχυση της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, με στόχο την πιο άμεση και ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, και

– την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μεθοδολογίες εργαστηριακής προσέγγισης της διδασκαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs

Σχέδια δράσης για την πιλοτική εφαρμογή του σχολικού έτους 2020-2021

Παραδοτέα από την υλοποίηση των σχεδίων δράσης

Παιχνίδι για τα μέτρα ασφάλειας για τον Covid -19 B1. Ζω Καλύτερα https://learningapps.org/display?v=p08ot5t4t20

Παραδοτέα από το σχέδιο δράσης Β2. Ενδιαφέρομαι και ενεργώ

Το ακόλουθο βίντεο δημιουργήθηκε από τις εργασίες των παιδιών και αποτελεί την πρόταση του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου για την ορθή χρήση του Διαδικτύου. Υποβλήθηκε στον Πανελλήνιο διαγωνισμό του saferInternet4kids2021 https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2021/symmetoxes-sid-2021/3158-2%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%B7%CF%80-%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF/

H συγκεκριμένη αφίσα δημιουργήθηκε από εργασίες των παιδιών που αφορούσαν στην ασφάλεια στο σπίτι και την πρόληψη ατυχημάτων. Περιλαμβάνει τους κανόνες χρήσης οικιακών συσκευών αλλά και των χώρων του σπιτιού με στόχο την αυτομέριμνα.

https://www.postermywall.com/index.php/poster/view/c83ad63f8b4e2e1115284c5507ab2d56?utm_source=eshare&utm_content=view_poster&utm_medium=link&utm_campaign=share