Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σχέδια δράσης για την πιλοτική εφαρμογή του σχολικού έτους 2020-2021

Παραδοτέα από την υλοποίηση των σχεδίων δράσης

Παιχνίδι για τα μέτρα ασφάλειας για τον Covid -19 B1. Ζω Καλύτερα https://learningapps.org/display?v=p08ot5t4t20

Παραδοτέα από το σχέδιο δράσης Β2. Ενδιαφέρομαι και ενεργώ

Το ακόλουθο βίντεο δημιουργήθηκε από τις εργασίες των παιδιών και αποτελεί την πρόταση του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου για την ορθή χρήση του Διαδικτύου. Υποβλήθηκε στον Πανελλήνιο διαγωνισμό του saferInternet4kids2021 https://saferinternet4kids.gr/sid/sid-2021/symmetoxes-sid-2021/3158-2%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%B7%CF%80-%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF/

H συγκεκριμένη αφίσα δημιουργήθηκε από εργασίες των παιδιών που αφορούσαν στην ασφάλεια στο σπίτι και την πρόληψη ατυχημάτων. Περιλαμβάνει τους κανόνες χρήσης οικιακών συσκευών αλλά και των χώρων του σπιτιού με στόχο την αυτομέριμνα.

https://www.postermywall.com/index.php/poster/view/c83ad63f8b4e2e1115284c5507ab2d56?utm_source=eshare&utm_content=view_poster&utm_medium=link&utm_campaign=share