Εισαγωγή Αγγλικής Γλώσσας

Τη σχολική χρονιά 2021-22 ξεκίνησε η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Η καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας κα Αφροδίτη Μαλισιόβα ετοίμασε ένα

e-portfolio με το υλικό που αξιοποιήθηκε, καθώς και φωτογραφίες από την υλοποίηση του προγράμματος.

Hello song!
Peace in my finger!

Η ιστοσελίδα του προγράμματος “Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο”. Σε αυτή μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς και γονείς.

https://ean.auth.gr/

Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε με επιτυχία στην ερευνητική διαδικασία του Υποέργου 1: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» κατά το σχολικό έτος 2021-2022.