Ένα κουτί γεμάτο μυστικά!

Τις επόμενες μέρες ένα κουτί θα φτάσει στο σπίτι σας για να το γεμίσετε με αναμνήσεις, χαρούμενες στιγμές, αγαπημένα αντικείμενα και πολλή πολλή αγάπη!!

Τα σύγχρονα, προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, αναγνωρίζοντάς τα ως αλληλοσυμπληρούμενα μαθησιακά περιβάλλοντα. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι η επέκταση και ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών των παιδιών, στο οικογενειακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της συστηματικής και οργανωμένης εμπλοκής της οικογένειας στη μάθηση των παιδιών, σχεδιάσαμε δραστηριότητες, που αφορούσαν στην οργάνωση «Παιδικού Μουσείου» σε έναν, ειδικά προσαρμοσμένο, χώρο, ο οποίος θα λειτουργούσε ως υποστηρικτικό περιβάλλον γνωριμίας των παιδιών μεταξύ τους, θετικής αυτοαντίληψης, ομαλής μετάβασης από το σπίτι στο σχολείο και ενσωμάτωσης στη σχολική τάξη. Κάθε Παρασκευή δινόταν ένα άδειο κουτί ?το κουτί του θυσαυρού? σε ένα παιδί της τάξης, με την οδηγία στην οικογένεια να το γεμίσει από κοινού με το παιδί με αναμνηστικά αντικείμενα του παιδιού (βρεφικά ενδύματα, φωτογραφίες ή άλμπουμ, αγαπημένα παιχνίδια κτλ) και να το επιστρέψει στο σχολείο. Μέσω σημειωμάτων, προτείναμε στην οικογένεια τη χρήση ανοιχτών ερωτήσεων, ώστε να καταγράψουν τις παρατηρήσεις, τα επιχειρήματα και τα συναισθήματα των παιδιών κατά τη συλλογή των αντικειμένων.

Η επέκταση της μαθησιακής εμπειρίας στο οικογενειακό περιβάλλον, συμβάλει: στη διαμόρφωση θετικής αυτοαντίληψης των παιδιών, στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, στην προώθηση της ολιστικής ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, στην ενίσχυση ομαλής μετάβασης από το σπίτι στο σχολείο, στην πιστοποίηση κοινής ευθύνης (σχολείου-οικογένειας) στη μάθηση του παιδιού, στην ανάδειξη της σημαντικότητας της βίωσης της μάθησης ως μέρος της ζωής, στην αναγνώριση αναγκαιότητας παροχής πληροφοριών, από την οικογένεια, που είναι απαραίτητες για την οργάνωση μαθησιακών δράσεων, με νόημα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρώτη εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος δείτε στην ενότητα Άρθρα στο πλήρες κείμενο της δημοσίευσης:

«Παιδικό Μουσείο Αγάπης»

DSCN5895 DSCN5948 DSCN6020 DSCN6314