Ανάρτηση υλικού της Πιλοτικής Εφαρμογής σε ιστοσελίδα καινοτόμων προγραμμάτων ΥΠΑΙΘ

Υλικό από την Πιλοτική Εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (σχολ. έτος 2021-22) αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ “Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη” στην κατηγορία καινοτόμων προγραμμάτων STE(A)M projects. Δείτε στον σύνδεσμο.

http://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5541:%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-2%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CF%80-%CE%B8&Itemid=477

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.