«Παιδικό Μουσείο Αγάπης»

Καραγιώργου, Ι. & Χατζηγεωργιάδου, Σ. (2012). «Παιδικό Μουσείο Αγάπης» πρόγραμμα ενίσχυσης των μαθησιακών εμπειριών των παιδιών, μέσω συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. Στο: Σ. Πανταζής & Σ. Ζάραγκας (Επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου 3ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής «Η έρευνα στην παιδική ηλικία: Προσδιορίζοντας ένα νέο ερευνητικό τοπίο», σελ. 164-175. Ιωάννινα.

«Παιδικό Μουσείο Αγάπης», ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των μαθησιακών εμπειριών των παιδιών, μέσω της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας.